TACTICAL CUP 2012

Dne 29. 4. 2012 jsme spolu s Alešem Vondráčkem z akademie Aegis pořádali již čtvrtý ročník střeleckého závodu TACTICAL CUP. Závod se letos skládal z pěti střeleckých situací a zúčastnilo se ho celkem 96 střelců.
Na jedničce střelec po vyhlášení poplachu doběhl pro pušku do skladu, ale moc nábojů na něj již nezbylo. Vyřešil tedy pouze terče, které ho bezprostředně ohrožovaly, a spěchal pro další náboje, které se nacházely na obrněném transportéru BRD. Odtud střelec pokračoval v řešení situace.
Na druhém stanovišti střelec začínal puškou. Nejprve musel z pod auta trefit kovový terč a dále pokračovat v řešení situace puškou, ideálně za pohybu, až k zraněnému kolegovi. Po poskytnutí první pomoci za pomoci turniketu, pokračoval v řešení situace krátkou střelnou zbraní.
Trojka a čtyřka se střílela na jednom střelišti. Trojka byla opět kombinace puška a pistole. Střelec měl omezený počet nábojů v pušce a po jejím vyprázdnění dokončil zbylé terče pistolí. Tato situace prověřila schopnosti střelce střílet z nestandardních pozic a rychlé rozlišování terčů a neterčů. Se zbytkem nábojů v krátké zbrani se střelec přemístil na čtyřku, což byl ústup opět se zákeřně umístěnými neterči.
Pátá situace sestávala taktéž z kombinace puška/pistole. Zde se střelec pohyboval labyrintem chodeb, až k nástražnému výbušnému zařízení. Po jeho deaktivaci (stříhal správnou barvu drátu za použití nářaďového nože) pokračoval k místnosti, kde situaci dokončil krátkou zbraní.
 Stejně jako v předchozích ročnících byly všechny situace polotajné. K dispozici byl na každé situaci nákres, ale situace se nesměli procházet. Některé byly i velmi dobře zakryté, a tak se střelec seznamoval s realitou až uvnitř situace.
 Jak tedy my sami hodnotíme TACTICAL CUP 2012? Co se jednotlivých střeleckých situací týče, ty se nám i dle ohlasu samotných závodníků povedly na výbornou, zabezpečení včetně stánků s občerstvením jakbysmet, ke spokojenosti střelců přispělo i to, že jako hlavní rozhodčí jsem nepískal osobně žádnou situaci a případné nesrovnalosti jsem mohl okamžitě řešit. Jediné negativum celého závodu vidíme v jeho délce. Vyhlášení výsledku po osmé večer asi nikdo z nás v neděli ráno nečekal. Proč k tomu došlo? Vše se začalo komplikovat již ráno, střílet se začalo o hodinu později (nějak se závodníci na prezentaci trousili). Náročnost situací a počet závodníků byl další faktor, který se na protažení závodu podepsal. Nepomohlo ani rozdělení do squadů, od kterého jsme si hodně slibovali. Věřte, že pokud se nám podaří i příští rok tento závod uspořádat, ze vzniklých chyb si vezmeme ponaučení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na tomto závodě podíleli. Takže děkujeme všem sponzorům, především firmě MPI, která do závodu věnovala hlavní cenu pistoli Glock dle vlastního výběru. Dále pak firmám PROARMS, ARMED, 5.11 Tactical, S-GEAR s.r.o., DORMA, RESCUE s.r.o. a CZECH ASSOCIATION of COMBAT MEDICS, které se postaraly o nádherné věcné ceny pro prvních deset nejlepších střelců. Dále chceme poděkovat panu Linhartovi majiteli střelnice Fox za zapůjčení střelnice, firmě ARTER za skvělé občerstvení a Jardovi Capratovi za zapůjčeni BRDA. V neposlední řadě chci poděkovat všem rozhodčím a pomocníkům, kteří si v těchto vedrech vytrpěli svoje. Tak v příštím roce snad opět nashledanou :-)

Autor článku Martin Potocký

Výsledky ve formátu PDF zde